Kristins Runde løypa og de 5 toppene

Postet av Romerike Ultraløperklubb den 10. Feb 2016

Løypa i Kristins Runde

Utgangspunktet for Kristins Runde har vært at løypa skal gå over alle de fem 700-meterstoppene i Nordmarka utenfor Oslo. Start og mål skal være på samme sted, og løypa skal måle minst 50 miles (80,467 km). Fra opprinnelsen i 1999 til og med første konkurranseåret i 2008 var start og mål ved Svartbekken. Deretter ble det litt prøving og feiling med to andre startsteder før man i 2011 landet på Tverrsjøstallen. Løypa er den samme med ca 1.900 høydemeter og en blanding av grusveier (ca 70%) og terreng (ca 30%).
Deltagerne får med både kart og punkt-til-punkt løypebeskivelse.
I terrenget følger løypa blåmerkede stier, men det er i tillegg ca 300 gule løypemerker langs stier og veier.
Det er i utgaangspunktet ikke noe problem å finne fram uten kart og løypebeskrivelse, men i ei så lang løype kan jo et merke bli fjernet - da er det greit med backup. Det er også lett å overse merking når man blir sliten.
Løypekart 2011-2013:
SØR (2 mb)
NORD (2mb)
Hvis du vil printe kartene må du først lagre dem på egen PC. Dersom du prøver å printe direkte får du bare et utdrag av kartet. Alle deltagerne får eget oppdatert kart løpsdagen.
Les nøye beskrivelsen fra punkt 41 og innom Helgehaugen, deretter Lamannshaugen og ned til punkt 49. Ved punkt 49 - der vi har hatt en del feilløping - blir det snitslet (rød/hvitt) i tillegg til de gule skiltene.

Oversiktskart:

Høydeprofil:Bli kjent med de 5 toppene i Kristins Runde
Link til tidligere kjentmannsposter:Hvorfor 50 miles?
Å tilbakelegge 100 miles i terrenget ble etablert som konkurranse i California i 1955. Strekningen fra Squaw Valley over Sierra Nevada til Auburn skulle tilbakelegges på hesteryggen på kortest mulige tid (Tavis Cup). Ved konkurransen i 1974 forsto av deltagerne, Gordon Ainsleigh, at hans hest ikke kunne stille til start p.g.a. en skade. Han besluttet derfor for å gjennomføre strekningen til fots. Til sine konkurrenters store overraskelse fullførte han på under 24 timer, og fikk derfor samme utmerkelse som sine ridende konkurrenter: En beltespenne i sølv. En ny type løp var født!
I tillegg til de tradisjonelle vei-løpene som Comrades og London-Brighton, vokste det gradvis fram en bølge med terrengløp over 100 miles. Etter en forsiktig start øke antall løp etter hvert. I 1998 ble det gjennomført 25 løp, og i 2008 er det planlagt 44 løp i USA. Også i Europa er det en håndfull løp over 100 miles, blant annet Gax 100 og TEC100 i Sverige.
Parallelt med 100 miles-løpene har det vokst fram et tilbud til de som vil prøve seg på halve distansen. Tilfeldigvis viser det seg at Kristins Runde er svært nær 50 miles*, og siden dette er en terrengdistanse med tradisjoner, markedsføres løpet også under denne betegnelsen. Vi har også fulgt opp tradisjonen med beltespenne til de som fullfører kraftprøven innenfor angitt maksimaltid.
*1 miles = 1.609 meter / 50 Miles = 80.467 meter

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.