Vil du bli medlem?


Innmelding_Romerike_Ultraloperklubb.pdf

Innmelding_Romerike_Ultraloperklubb.doc

Ett av skjemaene fyller du ut og sender til olav@samgla.no

Når du sender inn skjemaet kan du gjerne skrive litt om deg selv og legge ved et (helst) løpsbilde. Vi lager alltid en kort presentasjon av de som melder seg inn...

Medlemskontingenten pr år er 400,- fra og med 2015.
For innmeldinger i årets tre siste måneder gjelder medlemskontingenten også året etter.


Vi hadde en jevn medlemsvekst hele veien fra 1009-2022. Det ble en nedgang i 2023, forhåpentligvis bare dette ene året (det var en del strykninger pga manglende betaling av medlemskontingent).

Slik ser skjemaet ut:


INNMELDING ROMERIKE ULTRALØPERKLUBB

Jeg melder meg herved inn i Romerike Ultraløperklubb – og bekrefter at opplysningene nedenfor er korrekte:

__________________________________________________________________________________________________


Navn:

Adresse:

Postnummer og poststed:

Mobiltelefon:

e-post:

Hjemmeside og/eller blogg:

Fødselsdato:

Er medlem i friidrettslag (hvilket):

Opprettholder medlemskapet i x friidrettslag:

Vil konkurrere i ultraløp for:

Vil konkurrere i andre løp for:

Medlemskontingent 400,-
Betalingsinfo/faktura blir sendt deg via MinIdrett

Merknader: