Årsmøte 2023 på Teams 27. februar

Postet av Romerike Ultraløperklubb den 14. Jan 2023


Hei alle medlemmer

Innkalling til årsmøte Romerike Ultraløperklubb 2023

Vi hadde planlagt å legge årsmøtet til vårens "Klubbtreff" slik vi gjorde med hell flere ganger før pandemien. Av praktiske årsaker lar ikke dette seg gjøre i år heller, så vi avholder digitalt årsmøte mandag 27. februar kl 18:00.

Det blir vanlige årsmøtesaker i tillegg til en del generell info. Vårens klubbtreff vil vi arrangere søndag 30. april, mer om dette senere.

Teams-link til årsmøtet vil bli kunngjort noen dager før årsmøtet. 

Vi vil gjerne at dere melder fra (til, olav@samgla.no) dersom dere planlegger å være med, så vet vi hvem vi kontakter dersom møtet av en eller annen grunn blir brutt.

Årsmøtepapirer 2023 (årsberetning, regnskap, valgkomitéens innstilling mv.) legges ut 1-2- uker før møtet på klubbens hjemmeside: www.romerikeultra.no/p/19081/om-klubben - foreløpig ligger 2022-dokumentene på denne siden.

Vel møtt
Vennlig hilsen
Olav

Agenda årsmøtet:

 • Valg av dirigent
 • Valg av protokollfører
 • Valg av to til å underskrive protokollen
 • Godkjenne innkalling og saksliste
 • Årsberetning 2022
 • Kontrollkomitéens beretning
 • Regnskap 2022
 • Budsjett 2022
 • Evt. innkomne saker
 • Valg
 • Avslutte årsmøtet + eventuelt

 

MERKNADER ÅRSMØTESAKER:

 • Årsberetningen gjelder kalenderåret 2022, ikke fra årsmøte til årsmøte.
 • Regnskap legges fram både som resultatregnskap og en oppsummert versjon sammen med budsjettet.

ANNEN INFO:

 • Ny sponsor fra 1.1.: Foss Sport, Strømmen.
 • Klubbtøy permanent på nett (Foss Sport) fra ca 1.3.
 • RPL50 arrangeres 24.6. 
 • Bislett24 arrangeres 25.-26. november. 
 • Vi arrangerer påskeutfordring for medlemmene.
 • Vi arrangerer klubbdag 30. april.
 • Vi planlegger klubbreise til EcoTrail Wicklow (Dublin) 28. sept. – 1. okt.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.