Gjenvalg på hele styret under klubbens årsmøte 2. mars

Postet av Romerike Ultraløperklubb den 9. Mar 2022

Klubben avholdt digitalt årsmøte for tredje år på rad, på Teams onsdag 2. mars. Neste år har vi stor tro på at vi er tilbake til fysisk årsmøte i kombinasjon med klubbtreff / klubbløp.

Møtet ble raskt og greit avviklet, og de som var på valg i styret tok gjenvalg, dvs at styret er uendret fra de flotte personene du ser ovenfor :-) 


Årsmøtedokumentene blir liggende på hjemmesiden en stund til:
Romerikeultra/Klubbinfo/Omklubben

 

Protokoll fra årsmøte 

Organisasjon            Romerike Ultraløperklubb
Dato                         02.03.2022
Tidspunkt                 17.30 – 19.00
Sted                          Teams
Behandlingsmåte      Videomøte via Teams

 

Til stede

Olav Engen, Leder

Ragnhild Audestad, Nestleder

Leif Abrahamsen, Styremedlem

Even Nedberg, Styremedlem

Marit Berg Bjerknes, Tom Sætereng, Johan Sander Alvheim, Edna Grepperud, Halvor Steinsholt, Lauren Jensen, Petter Vaborg, Svein-Erik Bakke, Torunn P. Brandt  Medlemmer

 

Åpning av møtet ved styrets leder Olav Engen

DAGSORDEN

 

1. GODKJENNING AV INNKALLING

Innkallingen ble godkjent uten kommentarer

 

2. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Følgende forslag ble godkjent:

Møteleder Olav Engen

Referent Ragnhild Audestad

 

3. VALG AV 2 PERSONER FOR UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

Marit Bjerknes og Even Nedberg ble valgt til å underskrive protokoll.

 

4. ÅRSBERETNING 1. JANUAR 2021 – 31. DESEMBER 2021

Hovedpunktene i årsberetningen ble gjennomgått. Årsberetningen ligger på klubbens hjemmeside for de som er interessert. 

Klubben har en positiv medlemsutvikling. Det var 296 medlemmer ved utgangen av 2021. 

Covid 19 begrenset klubbens aktiviteter i 2021, og det ble kun avholdt digitale styremøter. 

Klubben er godt representert både i Kondis og Ultraløpsutvalget. 

 

5. REGNSKAP 2021

Regnskap for 2021 er inkludert i Årsberetningen

Regnskapet for 2021 ble gjennomgått. Klubben har en sunn økonomi.

Kontrollutvalget har ingen merknader til regnskapet og gir klubben honnør for god drift. 

Regnskapet ble godkjent.

 

6. BUDSJETT 2022

Budsjett for 2022 ble gjennomgått og poster forklart. Det kom forslag om endring ved at en nylig planlagt aktivitet ble tatt med i budsjettet. Dette medfører økning i posten klubbreise/samlinger.

Budsjettet ble godkjent.

 

7. VALG

Styre 

Valgkomiteens innstilling var som følger:

Olav Engen, Leder (2022-2023) Gjenvalg

Ragnhild Audestad, Nestleder (2021-2022) Ikke på valg

Even Nedberg Styremedlem På valg 1 år - Gjenvalg

Leif Abrahamsen, Styremedlem På valg 1 år - Gjenvalg

Andrea Liebe, Varamedlem På valg 1 år - Gjenvalg

Arne Martinus Lindstad, Varamedlem På valg 1 år - Gjenvalg

Runar Thorstensen / Henning Lauridsen Kontrollkomite På valg 1 år – Gjenvalg

Det er dermed ingen endringer i styret.

Valgkomite 

Marit Berg Bjerknes (leder), Øyunn Bygstad, Magnus Thorud (vara)

 

Øvrige verv i klubben

Klubbtøyansvarlig: Even Nedberg

Materialforvalter: Eksternt lager (Olav Engen)

Hjemmeside: Olav Engen

Løpsledelse:

Romeriksåsen på langs: Olav Engen – mulig Olav deltar på løpet og dermed kan det bli behov for en løpsleder i tillegg. 

Bislett 24-timers: Olav Engen 

Sponsoransvarlig: Styret 


Valgkomiteens innstilling ble vedtatt

 

Godkjenning av protokoll

Protokoll fra årsmøtet for Romerike Ultraløperklubb den 2. mars 2022 godkjennes.

Marit K. B. Bjerknes


Godkjennes herfra også 

Even Nedb


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.