Gode diskusjoner da 19 deltok i klubbens workshop 7. april: Klubben uten Olav

Postet av Olav Engen den 10. Apr 2024

Styret og medlemmene i klubben var invitert til workshop på Bislett 7. april med tema:
 «Klubben uten Olav». Møtet varte i nesten fire timer (+ etterfølgende middag på Eldhuset) med 19 deltakere og stort engasjement. (Foto: Jannicke Engen)

Utgangspunktet for workshopen var dette:
 Tiden er overmoden for å se på en restrukturering av hvordan klubben drives - slik at mange flere blir involvert, og slik at man også kan klare seg uten Olav - og ikke blir så sårbare om noen faller fra.

Olav foreslår å trekke seg helt ut fra årsmøtet 2025 og heller fortsette som mentor, slik at ting ikke nødvendigvis fortsetter på Olav-måten. Vi trenger engasjement fra flere, men hvordan få dem med? … og hvordan overføre erfaring og kunnskap til flere?Stort engasjement
Det er skrevet et omfattende referat fra workshop’en – der vi berørte alle relevante siden ved driften av klubben. Disse notatene er grunnlag for diskusjonene som styret (evt med tillegg av inviterte gjester) skal jobbe med utover i 2024.

I oppsummeringen står det bl.a.:
 Styret må jobbe med overtakelsen tidlig og involvere folk allerede nå. Alle roller som ikke er avhengig av vedtak fra årsmøte bør bare iverksettes.

Budskapet var altså at det ikke var nødvendig å vente med å starte denne prosessen, jo tidligere vi kommer i gang, jo bedre er muligheten for en rask og vellykket overgang etter årsmøtet i 2025.

Styret bør også jobbe med spørsmål som dette:
 Hvem vil vi at klubben skal være for og hva skal vi bruke tiden til i klubben? 
 Hva trenger ultranorge? Hvor vil vi bidra og være en del av veien videre for ultranorge?

Mange roller som skal fylles
 Med utgangspunkt i diskusjonene på workshop’en var det stemning for å øke antall styremedlemmer, og at disse også innehar noen nøkkelroller som f.eks. økonomi og medlemsadministrasjon.

Andre oppgaver som løpsledelse, klubbaktiviteter, hjemmeside mv må gjerne bekles av ressurspersoner utenfor styret.

Hvordan dette ender opp vil delvis avhenge av arbeidet styret nå starter på, men også av hva man kan fylle av nøkkelroller på kort og lang sikt. På veien videre er det viktig å være fleksibel mtp nødvendige justeringer – men uten å havne i en situasjon på ny der nesten alt styres av én person.

14 av de 19 workshop-deltakerne var med på middagen etterpå, på Eldhuset. (Foto: Svein-Erik Bakke)


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.