Svein-Erik Bakke ny i styret, ellers gjenvalg på årsmøtet

Postet av Olav Engen den 22. Mar 2024

Årsmøtet 2024 ble avholdt 21. mars, digitalt via Teams. I tillegg til vanlige årsmøtesaker ble årets aktivitetskalender gjennomgått.

Even Nedberg hadde bedt om utskifting, og Svein-Erik Bakke ble valgt inn som nytt styremedlem. De øvrige tok gjenvalg.

Klubbens styre ser nå slik ut:
Olav Engen, Leder, gjenvalg for et år
Ragnhild Audestad, nestleder, ikke på valg
Leif Abrahamsen, styremedlem, gjenvalg
Arne Martinus Lindstad, styremedlem, ny - tidligere varamedlem 
Lise Lysefjord-Pettersen, varamedlem, gjenvalg
Svein-Erik Bakke, varamedlem, ny

Runar Thorstensen og Henning Lauridsen, kontrollkomite, gjenvalg
Marit Berg Bjerknes (leder), Øyunn Bygstad og Magnus Thorud (vara) - valgkomite, gjenvalg

Klubbens regnskap for 2023 viser et lite underskudd på 12.661 kroner
Budsjett 2024 er satt opp med et overskudd på 64.000 kroner

Årsberetning, regnskap, budsjett, årsmøtepresentasjon, protokoll mv ligger på klubbens hjemmeside: 
Klubbinfo/Om klubben/Årsmøtedokumenter 2024


Noe du kan tenke deg å delta på?: Påmelding til olav@samgla.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.